Đánh giá: 5/5

Tạo dựng mô hình kinh doanh và kiếm tiền trên TikTok

Bởi Trưởng môn - CẤN MẠNH LINH


Tạo dựng mô hình kinh doanh và kiếm tiền trên TikTok

690,000 VNĐ

490,000 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


Founder Công ty TNHH Short Video Hack

• Cựu sinh viên Học Viện Ngoại Giao khoa tiếng Trung

• 5 năm làm việc với đội ngũ công nghệ Trung Quốc

• Khởi nghiệp với TikTok từ năm 2019

• Founder Công ty TNHH Short Video Hack

• Top những chuyên gia đào tạo TikTok sớm nhất Việt Nam

• Người tiên phong cho trường phái Sát thủ video ngắn

• Tác giả sách "Từ điển xây kênh" - Cuốn sách về
TikTok Marketing đầu tiên bán được hơn 10k bản

• Đào tạo hàng nghìn học viên trong 3 năm, bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp, hệ thống lớn như: Dai-ichi Life, Dr. Lacir, Nhanh.vn, Queensland Group, Phong Thủy Phùng Gia, Đồng Phục Wego ...

Trưởng môn

CẤN MẠNH LINH

Bài 1: TikTok nền tảng giải trí - mua sắm
13:15
Bài 2: Thuật toán phi tập trung
05:52
Bài 3: TikTok công cụ phục vụ tốt cho việc bán hàng
07:52
Bài 4: Một số khái niệm nhập môn trên TikTok
10:03
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>