Đánh giá: 5/5

2. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ để quay video

Bởi Đào tạo - Mixcom Academy


2. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ để quay video

999,000 VNĐ

199,000 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


Đào tạo

Mixcom Academy

Bài 1: Thiết bị, dụng cụ cần thiết để quay video ngắn
01:26
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>