Đánh giá: 5/5

3. Edit cơ bản với CapCut mobile

Bởi Đào tạo - Mixcom Academy


3. Edit cơ bản với CapCut mobile

999,000 VNĐ

399,000 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


Đào tạo

Mixcom Academy

Bài 1: Bài 1: Làm quen với phần mềm
03:07
Bài 2: Bài 2: Cắt ghép video, clip
04:22
Bài 3: Bài 3: Sử dụng âm thanh
04:19
Bài 4: Bài 5: Xuất video
00:34
Bài 5: Bài 4: Tạo phụ đề
03:29
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>