Đánh giá: 5/5

TikTok Shop - Tạo lập, trang trí, vận hành

Bởi Trưởng môn - CẤN MẠNH LINH


TikTok Shop - Tạo lập, trang trí, vận hành

1,290,000 VNĐ

990,000 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


Founder Công ty TNHH Short Video Hack

• Cựu sinh viên Học Viện Ngoại Giao khoa tiếng Trung

• 5 năm làm việc với đội ngũ công nghệ Trung Quốc

• Khởi nghiệp với TikTok từ năm 2019

• Founder Công ty TNHH Short Video Hack

• Top những chuyên gia đào tạo TikTok sớm nhất Việt Nam

• Người tiên phong cho trường phái Sát thủ video ngắn

• Tác giả sách "Từ điển xây kênh" - Cuốn sách về
TikTok Marketing đầu tiên bán được hơn 10k bản

• Đào tạo hàng nghìn học viên trong 3 năm, bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp, hệ thống lớn như: Dai-ichi Life, Dr. Lacir, Nhanh.vn, Queensland Group, Phong Thủy Phùng Gia, Đồng Phục Wego ...

Trưởng môn

CẤN MẠNH LINH

Bài 1: Đăng ký tài khoản TikTok Shop
07:07
Bài 2: Tổng quan giao diện TikTok Shop, thêm tài khoản ngân hàng, liên kết tài khoản TikTok
07:41
Bài 3: Tìm ý tưởng video bán hàng trên app TIKTOK
06:54
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>